Väike-Maarja vald 

Rakke vald

 MTÜ Vana Tammiku

 MTÜ Käru Küla Selts

 Salla Mõisa Selts

 Toomihkli talu 

 MTÜ Salla Seltsimaja

 MTÜ Emumäe Arenduskeskus, vt ka facebook 

 Sallan kunta/ Salla vald, Soome Vabariik

 PAIK - Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus 

 Rakke Spordiklubi

 MTÜ Emumäe

 Aali Ajaviitetalu