Endla looduskaitseala asub Kesk-Eestis Järva, Jõgeva ning Lääne-Viru maakonna piirimail. Linnulennult on kaugus Emumäelt ca 15 km.

Kaitseala moodustati 1985. aastal Eesti kesk- ja idaosale iseloomulike soode ja soosaarte ning Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate säilitamiseks. Kaitse all on Endla soostiku keskosa: rabalaamad, neid ümbritsevad siirdesood ja madalsood, märjad metsad, järved, ojad ja jõed, ning Norra-Oostriku-Võlingi allikad.

Endla Looduskaitseala on rabade võlumaa, mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega märgalade hulka. Selle ala võtmesõnaks on vesi. Laugasterohkeid rabasid ümbritsevad madalsoo- ja siirdesoometsad. Soo- ja metsaalad on elupaigaks enam kui 450 taimeliigile ning 180 linnuliigile. Kohata võib kotkaid, kurgi, luiki ja väikseid laululinde. Endla järv on suuruselt viies ning üks linnurikkamaid järvi Eestis. Muistendi järgi on Endla järv Vanemuise tütre Juta kaitse all.