* MTÜ Emumäe Arenduskeskus

MTÜ EAK asutati 18.12.2010 ning eesmärgiks on Emumäe piirkonna arendamine ja kohaliku initsiatiivi toetamine. Võimalik on MTÜ EAK korraldusel osaleda ratta- ja jalgsimatkadel. Kavas on Emumäele rajada spordi- ja huvirajad.

 

* Kord nädalas saavad Simuna Rahvamajas kokku inimesed, kellele on antud lauluhäält ja viisipidamise oskust - ehk siis lauluseltsing. Meie unistuseks on ükskord jõuda segakoorina laulupeole. Selleks polegi muud vaja, kui et ka mõned meeshääled meiega liituks! Kõik, kel laulurõõm rinnas pakitseb, on oodatud ühinema!

 

* Salla Mõisa Selts MTÜ

on keskendunud tegevusele, millega püütakse hoolitseda ümbruskonna külade inimeste vaba-aja  veetmise eest, elevdada külade seltsielu ja innustada inimesi koduümbruse korrastamisele.

 

* Salla Seltsimaja MTÜ

Seltsi eesmärk on aidata kaasa Salla ja Emumäe kandi arendamisele.Teostamisel on külaplats vana Salla kaupluse juurde, ning planeerimisel selle hoone seltsimajaks renoveerimine. Tulevikus saab Salla seltsimaja olema kohalike elanike ja ka siinsete külaliste kokkusaamise koht. Hoonesse on planeeritud ajalootuba, käsitööruum, koosviibimise ruum, majutus-ja toitlustamisvõimalus.

Kontakt Piret Lankots piret@salla.ee

 

* MTÜ Vana Tammiku

Ühing on loodud Lääne Virumaal, Rakke vallas Tammiku – Emumäe piirkonnas loodus- ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi propageerimiseks ning turismi ja väikeettevõtluse arendamiseks. Meie eesmärgid on: Loodus- ja keskkonnasõbraliku mõtteviisi propageerimine ning kohaliku kultuuri- ja loodusväärtuste säilitamine ja tutvustamine erinevatele huvigruppidele. Loodus – ja keskkonnaharidusliku baasi väljatöötamine ja ellurakendamine.. Pärandkultuuri uurimine ja säilitamine.

 

* MTÜ Emumäe

MTÜ Emumäe ülesanneteks on Emumäe küla elukeskonna parandamine(sh. joogivee kvaliteedi tõstmine),Emumäe pargi haldamine,piirkonna elanikele ja külalistele suunatud ürituste korraldamine(sh.Emumäe jooks),Emumäe piirkonna atraktiivsuse tõstmine eesmärgiga tugevdada selle kui turismipiirkonna ja kodukoha kuvandit,samuti paljude teiste piirkonna küsimuste lahendamine ning elanike huvide kaitsmine.

* MTÜ Käru Küla Selts

Käru Seltsimaja pakub võimalust kasutada ruume koosviibimisteks, koolitusteks ja laagriteks. On olemas ka köök,kus saab süüa valmistada. Kokkutulekute korraldamiseks on õues kiigeplats grillimajaga ja võimalus telkida. Asukoht: Käru küla,Lääne-Virumaa Kontakt: Ly 5241346 või Riina 53822369