Emumäe torn on renoveerimise tõttu külastuseks suletud 13. märtsist kuni 15. maini 2017. Töid teostab firma OÜ Tilts Eesti filiaal. Mõistvat suhtumist ja uute kohtumisteni peale tööde lõppu.

 

Emumäe piirkonna kodukas.

Meie kodukant asub Põhja-Eesti kõige kõrgemal mäel - Emumäel, kust avaneb vaade meie väikestele küladele: Salla, Mäiste, Mõisamaa, Tammiku, Lasinurme, Olju, Koila, Kaavere, Käru, Villakvere, Jäetma, Emumäe.

Meil on väga looduskaunis maastik, huvitav ajalugu ja ka suured tulevikuplaanid. Inimesed, kes siin elavad ja suvitavad on toredad ja ettevõtlikud.

Selle lehe kaudu vahendame kohalikke uudiseid ja tegemisi, reklaamime teenuseid ja ostu-müügi-vahetuse tehinguid.

Kodulehte haldab MTÜ Emumäe Arenduskeskus.

Tere tulemast Emumäe kodukale!

 

EMUMÄE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMISE TUTVUSTAMISE TEADE

 

Keskkonnaamet teatab:

kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 1998. a määruse nr 291 „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine.

 

Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse kaitse-eeskirja muutmise vajadust ning kaitseala välispiiri ja kaitsekorra muudatusi.

 

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris ning Rakke Vallavalitsuses 30.03.2017–13.04.2017. Dokumendiga on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee. Soovi korral võib dokumenti küsida kaitse planeerimise spetsialist Liggi Nammilt e‑postiga liggi.namm@keskkonnaamet.ee.

 

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

 

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse tutvustamine toimub 30.03.2017–13.04.2017. Palume Teil esitada oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited Emumäe maastikukaitseala kavandatava kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või pohja@keskkonnaamet.ee hiljemalt 19.04.2017. Väljatöötamise kavatsust puudutav arutelu toimub 25.04.2017 kl 15.00 Salla koolimajas (Rakke vald, Salla küla).

 

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2017. aasta sügisel keskkonnaministrile ettepanekuga algatada määruse „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” eelnõu menetlus. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

 

Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404, liggi.namm@keskkonnaamet.ee


 

2017. aastast saavad kõik Eesti elanikud ja välisturistid mängida enneolematut mängu "Eesti 100 aaret" - see saab olema interaktiivne aardejaht mööda Eestimaa kauneid paiku. Ka Emumägi kuulub 100 aarde hulka. Jääme põnevusega mängu algust ootama!


Jälgige meie tegemisi ka facebookis

 

                                                                 Viimati uuendatud  29.03.2017